PHIÊN CHUYÊN ĐỀ BẢO VỆ TRẺ EM ONLINE (09:00 - 11:50)

"Thực tiễn và giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng"

Hưởng ứng Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 01/06/2021, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội thảo chuyên đề về Bảo vệ trẻ em trên mạng, trong khuôn khổ sự kiện thường niên của Hội thảo – Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022.

THỜI GIAN Nội dung
09:00 - 09:05 Khai mạc, giới thiệu đại biểu
09:05 - 09:10 Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo VNISA
09:10 - 09:15 Phát biểu của Lãnh đạo Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT
09:15 - 09:20 Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Cục trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH
09:20 - 09:35 Báo cáo chính 1: "Thực trạng và định hướng triển khai chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng".

Bà Đinh Như Hoa, Trưởng phòng Kiểm định, VNCERT - Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

09:35 - 9:50 Báo cáo chính 2: YouTube's responsibility efforts for kids and families.

Ông Mr. Ajay Vidyasagar, Managing Director - YouTube India, Southeast Asia & Emerging Market

9:50 - 10:05 Báo cáo chính 3: Thực trạng của việc phát tán nội dung độc hại trên Internet và làm sao để phụ huynh có thể giữ cân bằng giữa việc bảo vệ con và tôn trọng quyền riêng tư của con trên mạng.

Bà Nguyễn Phương Thanh Trúc (Quinn Nguyễn), đồng sáng lập và CEO CyberPurify.

10:05 - 10:20 Báo cáo chính 4: Bảo vệ thiết bị đầu cuối, điểm chặn quan trọng trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Ông Bùi Đăng Cường, Trưởng nhóm Phát triển sản phẩm Mobile Guard, CyRadar.

10:20 - 10:35 Báo cáo chính 5: SafeGate Family - Giải pháp Wifi an toàn, bảo vệ toàn diện các thiết bị trong gia đình.

Ông Bùi Huy Hoàng, Giám đốc phát triển thị trường sản phẩm SafeGate, Công ty an ninh mạng SCS.

10:35 - 11:15 Tọa đàm: “Vai trò và trách nhiệm của các bên trong Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”

- Chủ trì: ông Ngô Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

- Tham gia: Lãnh đạo Cục trẻ em, VNCERT, Childfund Việt Nam, CyRadar, SCS.

10:15 - 11:50 TTrải nghiệm các quầy trình diễn sản phẩm bảo vệ trẻ em của các đơn vị của các đơn vị: Youtube, CyRadar, Childfund Việt Nam CyberPurify, SafeGate.
11:50 - 13:00 Tiệc trưa