Hội thảo chuyên đề

"Chính sách và công nghệ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng"

Hưởng ứng Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 01/06/2021, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội thảo chuyên đề về Bảo vệ trẻ em trên mạng, trong khuôn khổ sự kiện thường niên của Hội thảo – Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022.

Thông tin chi tiết tại đây