PHIÊN TOÀN THỂ

PHIÊN TOÀN THỂ (7:30 - 12:00)
“Xây dựng không gian mạng an toàn thúc đẩy Chuyển đổi số quốc gia”

Thời gian Nội dung
07:30 - 08:00  Đón tiếp Khách mời/Mời Lãnh đạo tham quan khu triển lãm 
08:00 - 08:10  Khai mạc, giới thiệu khách mời, đại biểu
08:10 - 08:20  Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo VNISA
08:20 - 08:30  Phát biểu chào mừng của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

PHẦN 1: AN TOÀN, AN NINH MẠNG TRONG PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ

08:30 - 08:45  Báo cáo chính 1: Kinh nghiệm nâng cao năng lực bảo đảm ATTT cho chuyển đổi số trong CPĐT
08:45 - 09:00  Báo cáo chính 2: An toàn thông tin trong phát triển xã hội số
09:00 - 09:15  Báo cáo chính 3: Hiện trạng bảo đảm an toàn thông tin tại Việt Nam
09:15 - 09:30  PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ
09:30 - 09:35  Trao Bằng khen của Bộ GDĐT cho Cuộc thi Sinh viên với ATTT

PHẦN 2: CHUYỂN ĐỔI SỐ AN TOÀN CHO CÁC LĨNH VỰC QUAN TRỌNG

09:35 - 09:50  Báo cáo chính 4
09:50 - 10:05  Báo cáo chính 5
10:05 - 10:20  Báo cáo chính 6
10:20 - 10:35  Báo cáo chính 7
10:35 - 10:45  GIẢI LAO - TIỆC TRÀ

10:45 - 10:55

 Trao Kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ cho Chuỗi hoạt động Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022

PHẦN 3: (TỌA ĐÀM) PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ SỐ - THỜI CƠ, THÁCH THỨC VÀ VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN

10:55 - 11:45

  • Chủ trì: Lãnh đạo Cục ATTT/ Lãnh đạo VNISA
  • Tham gia: Lãnh đạo cao cấp một số cơ quan nhà nước, tập đoàn công nghệ lớn Việt Nam và nước ngoài

11:45 - 11:50

 Bốc thăm may mắn

11:50 - 13:00

 TIỆC TRƯA

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ

PHIÊN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ (13:30 - 17:10)

THỜI GIAN

CHUYÊN ĐỀ 1

An toàn thông tin cho các hạ tầng quan trọng

Chủ trì: Cục ATTT (Bộ TT&TT) và Bộ Tư Lệnh 86 (Bộ QP)

CHUYÊN ĐỀ 2

Bảo mật dữ liệu phục vụ cho chuyển đổi số

Chủ trì: Cục A05 (Bộ Công an) và Cục quản lý mật mã dân sự (BCYCP)

13:30 - 13:35 Phát biểu khai mạc phiên Chuyên đề 1 Phát biểu khai mạc phiên Chuyên đề 2
13:35 - 13:55 Tham luận 1 Tham luận 1
13:55 - 14:15 Tham luận 2 Tham luận 2
14:15 - 14:35 Tham luận 3 Tham luận 3
14:35 - 14:55 Tham luận 4  Tham luận 4 
14:55 - 15:10 Hỏi - Đáp Hỏi - Đáp
15:10 - 15:30 Tiệc trà Tiệc trà
15:30 - 15:50 Tham luận 5 Tham luận 5
15:50 - 16:10 Tham luận 6 Tham luận 6
16:10 - 16:30 Tham luận 7 Tham luận 7
16:30 - 16:50 Hỏi - Đáp Hỏi - Đáp
16:50 - 17:00 Bốc thăm trúng thưởng (tại Hội trường Chuyên đề 1)
17:00 - 17:10 Bế mạc Hội thảo

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ (09:00 - 11:30)

"Chính sách và công nghệ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng"

THỜI GIAN

Nội dung

09:00 - 09:10 Khai mạc, giới thiệu đại biểu
09:10 - 09:20 Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo VNISA
09:20 - 09:30 Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT
09:30 - 09:50 Tham luận 1
09:50 - 10:10 Tham luận 2
10:10 - 10:30 Tham luận 3
10:30 - 10:45 Giải lao - Tiệc trà
10:45 - 11:30 Tọa đàm
11:30 - 13:00 Tiệc trưa