Chuyên gia Amazon Web Services – Thiết kế giải pháp và giám sát an toàn cho hệ thống thông tin trong các tổ chức

 

  Ông Ankush Chowdhary- Tư vấn cao cấp về ATTT Nam Á – Thái Bình Dương của Amazon Web Services

Đó là chủ đề bài trình bày của Ông Ankush Chowdhary- Tư vấn cao cấp về ATTT Nam Á – Thái Bình Dương của Amazon Web Services tại Hội thảo Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2019 (Vietnam Information Security Day 2019) ngày 29/11/2019 tại Hà Nội.

Silde bài trình bày tại đây