Chuyên gia Cisco – Mô hình Zero Trust chống lại các mối đe dọa về an toàn mạng trong kỷ nguyên số

Ông Kerry Singleton – Chuyên gia ATTT cao cấp của Cisco

Đó là chủ đề bài trình bày của Ông Kerry Singleton – Chuyên gia ATTT cao cấp của Cisco trong phiên Hội thảo Chuyên đề 2 “ Bảo vệ dữ liệu và phòng chống tấn công trên mạng ” tại Hội thảo Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2019 (Vietnam Information Security Day 2019) ngày 29/11/2019 tại Hà Nội.

Slide trình bày tại đây