Chuyên gia VNPT-IT – Hệ miễn dịch ATTT cho quốc gia số

Ông Nguyễn Ngọc Quân – Giám đốc trung tâm ATTT, VNPT-IT

Đó là chủ đề bài trình bày của Ông Nguyễn Ngọc Quân – Giám đốc trung tâm ATTT, VNPT-IT trong phiên Hội thảo Chuyên đề 2 “ Bảo vệ dữ liệu và phòng chống tấn công trên mạng ” tại Hội thảo Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2019 (Vietnam Information Security Day 2019) ngày 29/11/2019 tại Hà Nội.

Slide trình bày tại đây

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

Đầu tư, phát triển, quản lý tài sản các hệ thống, nền tảng công nghệ thông tin; vận hành khai thác hệ thống điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các sản phẩm và các dịch vụ công nghệ thông tin của VNPT cung cấp cho khách hàng

Trong mô hình của Công ty VNPT-IT gồm: Ban Tổng giám đốc, Văn phòng các Ban chức năng cùng các Trung tâm trực thuộc và các Trung tâm tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Tiền Giang. Các Trung tâm này là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty.

Là một trong những Đơn vị chủ chốt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT-IT luôn phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ về mọi mặt để trở thành thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần đưa VNPT đạt mục tiêu trở thành Tập đoàn Viễn thông – CNTT hàng đầu quốc gia, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực Viễn thông và CNTT Việt Nam.