Diễn giả

Đặng Minh Đức

  Đặng Minh Đức Chức danh: Chuyên gia cao cấp –Tập đoàn MK   Tóm tắt tiểu sử: Giám đốc Kinh doanh & Marketing Tập đoàn xây dựng…

Nguyễn Văn Sơn

  Ông Nguyễn Văn Sơn hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc công nghệ tại Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi (Mi2 JSC). Với hơn…

Nguyễn Ngọc Quân

  Nguyễn Ngọc Quân Chức danh: Giám đốc Trung tâm An toàn thông tin mạng, VNPT-IT Tên tham luận: Nghệ thuật phòng chống tấn công APT và mối liên…

Đinh Trọng Du

  Đinh Trọng Du Chức danh: Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Samsung Tên tham luận: Bảo mật thiết bị di động cho chính phủ số/chuyển đổi số  

Lê Hoàng Đương

​   Lê Hoàng Đương Chức danh: Giám đốc Trung tâm An ninh mạng  FPT Tên tham luận: Giao dịch trực tuyến: Nguy cơ & Một số giải pháp…

Laura Paine

​   Laura Paine Chức danh: Chuyên gia cao cấp của Invicti Tên tham luận: Lấp đầy khoảng trồng về bảo mật trong các ứng dụng

Vũ Lâm Bằng

  Vũ Lâm Bằng Chức danh: Giám đốc R&D CMC Cyber Security Tọa đàm: Bảo đảm ATTT các nền tảng CNTT phòng chống và thích ứng với dịch covid…

Đào Gia Hạnh

Đào Gia Hạnh Chức danh: Phó Giám đốc Công nghệ, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT Tọa đàm: Bảo đảm ATTT các nền tảng CNTT phòng…

Đoàn Quang Hòa

Đoàn Quang Hòa Chức danh: Tư vấn kỹ thuật, IBM Vietnam Tên tham luận: Nền tảng phát hiện và ứng phó sự cố ATTT thế hệ mới

Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng Chức danh: Giám đốc trung tâm giám sát KGM quốc gia Tọa đàm: Bảo đảm ATTT các nền tảng CNTT phòng chống và thích ứng…

Trần Nhật Minh

Trần Nhật Minh Chức danh: Chuyên gia cao cấp tại Checkpoint Tên tham luận: Duyệt web an toàn – Cuộc cách mạng về bảo mật web  

Genie Sugene Gan

Genie Sugene Gan Chức danh: Giám đốc phụ trách đối ngoại và quan hệ chính phủ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, công ty Kaspersky Tên bài…