HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ONLINE

HỘI THẢO – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2021 (25/11/2021)

Quý vị vui lòng điền đầy đủ thông tin trong Mẫu đăng ký. BTC sẽ gửi thông tin chi tiết về việc tham dự sau khi nhận được thông tin của Quý vị (ưu tiên những người đăng ký sớm)

HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ: 22/11/2021

PHIÊN TOÀN THỂ BUỔI SÁNG (8:15- 11:30)

AN TOÀN THÔNG TIN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ - THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ BUỔI CHIỀU (13:30 - 16:30)

BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÁC GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN

Bên cạnh Hội thảo là khu Triển lãm trực tuyến 2D với khoảng 30 gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp về CNTT, ATTT trong và ngoài nước