HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI THẢO – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2022 (24/11/2022)

Quý vị vui lòng điền đầy đủ thông tin trong Mẫu đăng ký. BTC sẽ gửi thông tin chi tiết về việc tham dự sau khi nhận được thông tin của Quý vị (ưu tiên những người đăng ký sớm)

HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ: 19/11/2022

PHIÊN TOÀN THỂ BUỔI SÁNG (7:30- 12:00)

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ BUỔI SÁNG (09:00 - 11:30)

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ BUỔI CHIỀU (13:30 - 17:10)