Đặng Minh Đức

 

Đặng Minh Đức

Chức danh: Chuyên gia cao cấp –Tập đoàn MK

 

Tóm tắt tiểu sử:

  • Giám đốc Kinh doanh & Marketing Tập đoàn xây dựng VSL Thụy sĩ
  • Phó TGĐ kinh doanh dịch vụ Bưu chính & giải pháp Marketing số Công ty Liên doanh Mediapost
  • Giám đốc điều hành Miền bắc thương hiệu xe Renault Pháp
  • Giám đốc điều hành các chi nhánh thương hiệu Mazda, Kia, Peugeot – Tập đoàn Thaco
  • Phụ trách sản phẩm quản lý bảo mật mã hóa thông tin Prim’X-Pháp – MK Group

Tên tham luận: Bộ 03 giải pháp bảo vệ CSDL và thông tin cá nhân cho Chính phủ, tổ chức và người dùng: Prim’X-Key Pass-ABIS