Đinh Trọng Du

 

Đinh Trọng Du

Chức danh: Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Samsung

Tên tham luận: Bảo mật thiết bị di động cho chính phủ số/chuyển đổi số