• Đơn vị bảo trợ:

  Bộ thông tin và Truyền thông

  • Đơn vị tổ chức:

  Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

            Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT