PHIÊN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ BUỔI CHIỀU (13:30 - 17:00)

THỜI GIAN

CHUYÊN ĐỀ 1

Xây dựng môi trường mạng an toàn cho tổ chức, doanh nghiệp

Chủ trì: Cục ATTT (Bộ TT&TT) và Bộ Tư Lệnh 86 (Bộ QP)

CHUYÊN ĐỀ 2

Bảo vệ dữ liệu – yếu tố quan trong tạo dựng niềm tin cho quá trình chuyển đổi số

Chủ trì: Cục A05 (Bộ Công an) và Cục quản lý mật mã dân sự (BCYCP)

13:30 - 13:35 Phát biểu khai mạc phiên Chuyên đề 1 Phát biểu khai mạc phiên Chuyên đề 2
13:35 - 13:55 Tham luận 1: An toàn, an ninh mạng thích ứng với chuyển đổi số
Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ, Công ty NCS
Tham luận 1: Giải pháp toàn diện tiết kiệm đối phó với Ransonmware.
Ông Pramut Sriwichian, Giám đốc phụ trách Khu vực của công ty Veritas
13:55 - 14:15 Tham luận 2: Tăng cường nguồn nhân lực an toàn an ninh mạng tại Việt Nam
Tiến sỹ Jonathan Crellin, Giảng viên Cấp cao ngành IT và KT phần mềm, Quản lý Chương trình Thạc sĩ ATTT, RMIT Việt Nam
Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Thành, Giảng viên ngành ngành IT và Kỹ thuật phần mềm, Đại học RMIT Việt Nam
Tham luận 2: Nâng cao nhận thức người dùng cuối qua chương trình đào tạo ATTT.
Chuyên gia An toàn thông tin từ Imperva
14:15 - 14:35 Tham luận 3: SOC hiện đại với cấu trúc mới.
Ông David Rajoo – Giám đốc kỹ thuật khu vực Đông Nam Á, Cortex (PaloAlto Networks)
Tham luận 3: Bảo mật dữ liệu và định danh trong kỷ nguyên số.
Ông Đoàn Quang Long, Chuyên gia An toàn thông tin từ M.Tech Vietnam
14:35 - 14:55 Tham luận 4: Hạ tầng trọng yếu, những thách thức đặt ra cho bảo mật số
Ông Nguyễn Đình Thành, Chuyên gia An toàn thông tin từ M.Tech
Tham luận 4 (VNISA)
14:55 - 15:05 Hỏi - Đáp Hỏi - Đáp
15:05 - 15:15 Tiệc trà Tiệc trà
15:15 - 15:35 Tham luận 5: Thực hành Devsecops: Chỉ tăng cường nhân lực an toàn thông tin là chưa đủ.
Ông Đàm Thanh Tùng, Giám đốc An toàn thông tin của Cốc Cốc
Tham luận 5: Chuyển đổi số An toàn cho Doanh nghiệp Việt Nam
Ông Matthew Chiam – Trưởng phòng Tư vấn Kỹ thuật (Array)
15:35 - 15:55 Tham luận 6: Tối ưu và tự động hóa chính sách bảo mật cho hạ tầng trọng yếu
Ông Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc sản phẩm của M.Tech Việt Nam
Tham luận 6: Hệ sinh thái bảo mật số MK – mang đến trải nghiệm liền mạch – An toàn và bảo mật cho các tổ chức và khách hàng.
Chuyên gia MK Group
15:55 - 16:15 Tham luận 7: Bảo vệ chuỗi cung ứng phần mềm khỏi các mối đe dọa an ninh mạng .
Ông Kenneth Ratnam – Giám đốc Khu vực ASEAN, Checkmarx
Tham luận 7:Xây dựng chiến lược bảo mật cho ứng dụng và API.
Ông Sirapob Tangvanichaya, Chuyên gia từ Radware
16:15 - 16:40 Hỏi - Đáp Hỏi - Đáp
16:40 - 16:55 Bốc thăm trúng thưởng (tại Hội trường Chuyên đề 1)
16:55 - 17:00 Bế mạc Hội thảo