Khách tham dự:

  • Có thể tham dự trực tiếp hoặc tham dự online
  • Được giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp an toàn thông tin. Tiếp nhận các xu hướng, chiến lược và sản phẩm, giải pháp bảo mật mới, với các kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp đột phá được chia sẻ bởi những nhà tư vấn, cung cấp giải pháp nổi tiếng trên thế giới
  • Có cơ hội nhận được phần quà hấp dẫn.

Các nhà truyền thông, tài trợ:

  • Quảng bá hình ảnh, thông tin doanh nghiệp
  • Gặp gỡ lãnh đạo chính chủ, lãnh đạo các bộ, ngành và các cơ quan quản lý
  • Tiếp xúc với các đối tác, khách hàng tiềm năng ...