Nguyễn Văn Sơn

 

Ông Nguyễn Văn Sơn hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc công nghệ tại Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi (Mi2 JSC). Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật thông tin, ông đã tham gia tư vấn, triển khai và đào tạo cho nhiều khách hàng lớn liên quan đến các mảng chuyên biệt như phòng chống tấn công APT (APT Prevention), vận hành an ninh tập trung (Security Operation), đảm bảo an ninh ứng dụng (DevSecOps) và bảo mật dữ liệu (Data Protection).