PHIÊN TOÀN THỂ (BUỔI SÁNG) (7:30 - 12:00)
“Thiết lập không gian mạng an toàn thúc đẩy xây dựng và khai thác dữ liệu số tại Việt Nam”

THỜI GIAN NỘI DUNG
07:30 - 08:00  Đón tiếp Khách mời/Mời Lãnh đạo tham quan khu triển lãm
08:00 - 08:10  Khai mạc, giới thiệu đại biểu
08:10 - 08:20  Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo VNISA
08:20 - 08:30  Phát biểu chào mừng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
BÁO CÁO CHÍNH
08:30 - 08:45

 Báo cáo chính 1: Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT)

08:45 - 09:00

 Báo cáo chính 2: Công ty công nghệ

09:00 - 09:15

 Báo cáo chính 3: Công ty công nghệ

09:15 - 09:30  Báo cáo chính 4: Công ty công nghệ
09:30 - 09:45  Lễ Ký kết bảo đảm ATTT cho hệ thống dữ liệu mở và các nền tảng số Việt Nam
09:45 - 09:55  PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ (DỰ KIẾN)
09:55 - 10:10

 Báo cáo chính 5: Công ty công nghệ

10:10 - 10:25

 Báo cáo chính 6: Công ty công nghệ

10:25 - 10:40

 Báo cáo chính 7: Công ty công nghệ

10:40 - 10:45  Trao Bằng khen của Bộ GDĐT cho đội đạt giải cao Cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN 2023
10:45 - 10:55  GIẢI LAO - TIỆC TRÀ
10:55 - 11:00  Trao Kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ cho Chuỗi hoạt động Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023
(TỌA ĐÀM): BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN: CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG NGHỆ
11:00 - 11:50

 - Chủ trì: Lãnh đạo Cục ATTT/ Lãnh đạo VNISA

 - Tham gia: Lãnh đạo cao cấp một số cơ quan nhà nước, tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam và nước ngoài

11:50 - 12:00  BẾ MẠC PHIÊN TOÀN THỂ
12:00 - 13:00  TIỆC TRƯA