SƠ ĐỒ TRIỂN LÃM NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2022 (Tầng 2, khách sạn Melia Hà Nội)

 

Vị trí các gian hàng

1, 2: Viettel 14: Checkmarx - VNCS 24: MK_Group
3, 4: VNPT 15: Tenable, Opentext - VNCS 25: Veritas
5, 6: CMC 16: Netpoleon - Akamai 26: Nessar_Array
7: FPT-IS 17: Netpoleon - TeamT5 27, 30: Blank
8: Huawei 18: SliverFort 28: Vietnet
9: Synopsis – Mi2 19: Netnam 29: Bitdefender
10: Fortinet 20: Pama 31: M.TECH - Broadcom
11: IBM 21: DT asia 32: M.TECH - Tufin
12: Nessar_Digital.ai 22: Palo Alto 33: M.TECH - Imperva
13: Radware - VNCS 23: RMIT 34: Misoft