TÀI LIỆU HỘI THẢO NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2022

I. PHIÊN TOÀN THỂ

1. An toàn thông tin mạng năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ông Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

2. An toàn thông tin trong Chuyển đổi số, Thách thức và giải pháp

Ông Lê Quang Hà - Phó giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel

3. Xu hướng bảo vệ thiết bị IoT trong chuyển đổi số 

Ông Ngô Thúc Hanh - Phó giám đốc Trung tâm An toàn thông tin, VNPT

4. Nhận diện rủi ro số của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức an toàn thông tin của người dùng

Ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc giải pháp của Fortinet

5. Xây dựng một thế giới đáng tin cậy cho công dân số 

Ông Fangyu - Thành viên Ban quản trị, chuyên viên cao cấp về an toàn thông tin của Huawei

6. Điều phối bảo mật và tự động hóa cho các ứng dụng trong kỷ nguyên kỹ thuật số

Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc công nghệ Công ty Mi2

7. Trải nghiệm số An toàn

Ông Pankaj Sayal - Giám đốc tư vấn công nghệ, Digital.ai

II. PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 1 BUỔI CHIỀU

1. An toàn an ninh mạng thích ứng trong chuyển đổi số

Ông Vũ Ngọc Sơn - Giám đốc công nghệ, Công ty NCS

2. Tăng cường nguồn nhân lực an toàn an ninh mạng tại Việt Nam

Ông Jonathan Crellin - Tiến sỹ, Giảng viên cấp cao ngành IT, Đại học RMIT

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Tiến sỹ, Giảng viên cấp cao ngành IT, Đại học RMIT

3. Trung tâm điều hành hiện đại với cấu trúc mới

Ông David Rajoo - Giám đốc kỹ thuật khu vực Đông Nam Á, Cortex (PaloAlto)

4. Hạ tầng trọng yếu, những thách thức đặt ra cho bảo mật số

Ông Nguyễn Đình Thành - Chuyên gia An toàn thông tin từ M.Tech

5. Thực hành Devsecops: Chỉ tăng cường nhân lực an toàn thông tin là chưa đủ

Ông Đàm Thanh Tùng - Giám đốc An toàn thông tin của Cốc Cốc

6. Chính sách bảo mật Tự động hóa cho mạng tại chỗ và trên đám mây

Ông Henry Pea - Giám đốc kỹ thuật khu vực Châu Á - TBD, Tufin Technology

7. Bảo vệ chuỗi cung ứng phần mềm khỏi các mối đe dọa an ninh mạng

Ông Kenneth Ratnam - Giám đốc ASEAN, Checkmarx

III. PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 2 BUỔI CHIỀU

1. Giải pháp toàn diện tiết kiệm đối phó với Ransomware

Ông Pramut Sriwichian - Giám đốc phụ trách Khu vực, Công ty Veritas

2. Log Analysis with Machine Learning: An Automated Approach

Ông Kheng Hwa Teo - Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Imperva

3. Bảo mật dữ liệu và định danh trong kỷ nguyên số

Ông Đoàn Quang Long - Chuyên gia An toàn thông tin từ M.Tech Việt Nam

4. Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp Việt Nam

Ông Matthew Chiam - Trưởng phòng Tư vấn Kỹ thuật, Array

5. Hệ sinh thái định danh, xác thực và bảo mật

Bà Nguyễn Ngọc Duyên - Phó phòng khối Ngân hàng, Tập đoàn MK

6. Xây dựng chiến lược bảo mật cho ứng dụng và API

Ông Sirapob Tangvanichaya - Chuyên gia từ Radware

IV. PHIÊN CHUYÊN ĐỀ BẢO VỆ TRẺ EM ONLINE

1. Thực trạng và định hướng triển khai chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

2. Trách nhiệm của Youtube với gia đình và trẻ em

3. Thực trạng việc phát tán nội dung độc hại trên Internet

4. Bảo vệ thiết bị đầu cuối, điểm chặn quan trọng trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

5. Giải pháp Internet an toàn. Bố mẹ đồng hành cùng con trên Internet