Trần Viết Tâm

Trần Viết Tâm

Fortinet Vietnam

Chức danh: chuyên gia tư vấn giải pháp an ninh mạng

Tên bài tham luận: Giải pháp An toàn mạng phục vụ nền tảng điện toán đám mây chính phủ số