Vũ Lâm Bằng

  Vũ Lâm Bằng

Chức danh: Giám đốc R&D CMC Cyber Security

Tọa đàm: Bảo đảm ATTT các nền tảng CNTT phòng chống và thích ứng với dịch covid 19 – Những vấn đề thực tiễn.